Terug naar Techniek

Voetbalstadion

Voetbalstadion

Buiten voetbaltechniek zitten er in een stadion nog veel andere technieken die ons niet direct opvallen. Alleen al elektrisch gezien zijn er verschillende installaties zoals bijvoorbeeld:

  • de veldverlichting
  • de tribune verlichting
  • de gracht verlichting en vide verlichting
  • de gasklepsturing voor de tribune verwarming
  • de sturing van entree en ingangshekken
  • de beveiliging door overvalknoppen camerabewaking en calamiteitenbewaking

Door de uitgestrektheid van zo’n stadion gaat men de installaties decentraliseren in noord/west en zuid/oost zijde. In plaats van 4 kabels uit een centrale kast naar de lichtmasten, komen ze nu vanuit 2 kasten, dit bespaart kabel. De besturing moet wel centraal gebeuren. Hiervoor zullen vanuit deze bedieningsruimte veel besturingskabels naar de verschillende kasten lopen. Door de uitgestrektheid van het stadion en de vele stuurstroomkabels is dit onderwerp zeer geschikt voor het toepassen van een bustechnologie. Na een bezoek aan een stadion werd dit ook bevestigd. De bediening en visualisatie kunnen via een beeldscherm. Er zin van het stadion twee verschillende uitvoeringsvormen.

3D model

In de 3D uitvoering is het stadion ook verdeeld in de N/W zijde en de Z/O elk met zijn eigen PLC en het benodigde schakelmateriaal. Bij de N/W zijde zit de centrale bedieningsruimte. De data overdracht van de centrale bedieningsruimte naar de Z/O zijde, om bijvoorbeeld de tribune verlichting te schakelen, gaat over een twee aderige PROFI-bus kabel. De grote masten voor de veldverlichting mogen i.v.m. de inschakelstromen nooit gelijktijdig ingeschakeld kunnen worden. Omdat dit project uit fase 3 van de bustechnologie groep komt, wordt deze hier niet verder uitgewerkt. Wel is hieruit het volgende 2D model ontstaan.

2D model

 

Het 2D model bestaat uit een paneel met daarboven een losse ring. De ring is het dak van het stadion waarin met led’s de tribune verlichting en verwarming wordt gesimuleerd. Voor de centrale bediening is een apart vlak gebruikt met de nodige drukknoppen. Bij de tribune ingangen zijn drukknoppen geplaatst om een calamiteiten oproep te maken. Door het gebruik van stekkerbussen is het paneel zowel conventioneel als met een bustechnologie te programmeren. De tekening is te downloaden om het paneel zelf te maken.

Opbouw 2D

Voor het zelf maken van het paneel volgen hieronder de tekening en enkele aanwijzingen.

De ACAD-tekening:
De ACAD-tekening is gemaakt onder de versie ACAD-14 en is op te halen door hier te klikken. De tekening bestaat uit 2 delen: de platte grond 297x 580 en de bovenbouw van de tribune. Er zijn verschillende methodes om met deze ACAD tekening het project zelf verder uit te werken:

De tekening op een 3mm PVC plaat te leggen met daaroverheen een 2mm doorzichtige PVC plaat.

Om het model aantrekkelijker te maken eerst de tekening via ACAD te “vullen” in kleur, en daarna weer tussen de 3mm PVC plaat en de 2mm doorzichtige plaat te leggen.

Met deze ACAD-file het model te laten graveren in een TRESPA-plaat.

Of te wachten tot dat bij voldoende deelname het paneel door derden wordt gemaakt zoals het sluispaneel. Uitgevoerd in 3mm aluminium met kleuren diepdruk en compleet bedraad.

De Componenten:
Voor het aansluiten zijn aan de onderzijde van het paneel 58+2 aansluitbussen geplaatst. Plaats onder elke aansluitbus een dubbele soldeerlip voor eventueel gebruik op een montagebord. Voor de componenten zijn in de tekening geen nummers gegeven alleen de hartlijnen voor het boren. Bij de onderstaande tekening is bij elk component het nummer weergegeven.

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Rafi drukknoppen (NO) 16 mm
13-14-15-16 Rafi signaallampen E10-24V 16mm
18-28-38-46 Veldverlichting is telkens een groep van 12 gele led’s 5mm
20-30-40-50 Tribune verlichting telkens een groep van 10 gele led’s 5mm ( in het dak).
22-32-42-52 Tribune verlichting telkens een groep van 10 gele led’s 5mm ( in het dak).
24-34-44-54 Alarmering rode led 5mm
28-38-48-58 Calamiteiten drukknop NO 7mm.

Het Boren:
Boor de 2 platen kunststof met de tekening ertussen gelijktijdig door. Boor met een kleine boor voor. Plaats na het opmaat boren een nieuwe onbeschadigde tekening, en snij met ’n mesje de gaten over. Is bij gebruik van de TRESPA plaat, de plaat te dik voor een component, verzink dan de onderkant.

Het Bedraden:
Zoek eerst aan de achterzijde een plaats voor de voeding van 24V DC t.b.v. de uitgangen. Plak voor het bedraden aan de achterzijde van het paneel bedradingskoker 10x15mm. Lijm waar nodig is de serie weerstand voor de led’s tegen de achterzijde van de plaat. Bedraad het paneel volgens het schema gegeven aan de onderzijde van het paneel met 0,5mm.

De Opdrachten:
De opdrachten voor dit project zijn niet zover uitgeschreven als bij het sluispaneel.De functie van de componenten en hoe het project moet werken staat in de omschrijving hieronder. In welke moderne technieken de besturing kan worden gerealiseerd staat bij hieronder bij de mogelijkheden.

Download paneel Voetbalstadion (.DWG)

Omschrijving:
Er zijn veel verschillende installaties in een voetbalstadion aanwezig, zoals een ventilatiesysteem, brandmeld-installatie, een oproepinstallatie, een camerabewaking enzovoort. Alleen al de elektrische installaties kunnen onderverdeeld worden in; veldverlichting, tribune verlichting, gasklepsturing voor de tribuneverwarming en sturing entree met calamiteitenoproep bij de kaartverkoop. De veldverlichting en de tribuneverlichting. Moet automatisch en in stappen worden geschakeld, om hoge inschakelstromen te voorkomen. Dit kan met behulp van een combinatorische of met een sequentiële schakeling worden opgelost.
De gaskleppen kunnen eventueel ook in stappen ingeschakeld worden. Hier komt echter bij dat er voor een koude start eerst 5 keer gepulst moet worden, vervolgen moet er 5 seconde gewacht worden om daarna nogmaals 5 keer te pulsen.
Treden er bij ingang noord, oost, zuid of west calamiteiten op, dan kunnen deze gemeld worden met de drukknoppen 26, 36, 46 of 56. In de centrale commandopost gaat het lampje branden van de ingang waar zich de calamiteit voordoet. Vanuit de commandopost wordt middels de drukknoppen 8, 9, 10 of 11 gemeld dat er een actie volgt. Dit is te zien doordat de alarmlampjes op de commandopost en bij de kaartverkoop gaan knipperen. Het alarm kan alleen maar afgezet worden bij de kaartverkoop zelf, dus met de drukknoppen 26, 36, 46 of 56.
Door de uitgestrektheid van een stadion wordt een installatie gedecentraliseerd. De totale installatie wordt verdeeld over meerdere schakelpanelen, bijvoorbeeld noord/west en zuid/oost. Wel moet de gehele installatie te besturen zijn. Dit kan door de twee schakelpanelen met een busleiding te verbinden. Dit is een tweeaderige kabel waarover de commando’s van noord/west naar zuid/oost gezonden worden. Om de volledige installatie te kunnen besturen wordt er bij de commandopost een master PLC geplaatst en aan de andere zijde van het stadion een slave PLC.
Verder kan de installatie gevisualiseerd worden met behulp van een SCADA pakket.
Als project kan het stadion zowel als met steekverbindingen als met klemverbindingen gebruikt worden. Op het montagebord worden de magneetschakelaars, installatieautomaten en relais geplaatst. Door de opgegeven vermogens van de veldmasten en de tribuneverlichting op te geven kan een volledige kabelberekening worden uitgevoerd.

De Mogelijkheden:

Combinatorisch

Wordt een PLC gebruikt met 24 ingangen en 16 uitgangen dan is het beter de vier alarmlampjes op de commandopost te laten vervallen. Voor niveau 3 kan het sequentieel inschakelen van de verlichting vereenvoudigd worden door de verlichting met de drukknoppen rechtstreeks in te schakelen.

Sequentieel

Het stapsgewijs inschakelen van de verlichting is een aardige sequentiële besturing.

Modulaire PLC

Moet de gehele installatie volledig functioneren dan zijn 14 ingangen en 20 uitgangen nodig. Een modulaire PLC is hierbij goed toepasbaar. Voordeel bij het toepassen van een modulaire PLC is dat de alarminstallatie volledig uitgevoerd kan worden, zoals deze ook in werkelijkheid wordt toegepast.

Compacte PLC

Zoals we al gezien hebben moet bij gebruik van een compacte PLC een of meerdere functies geschrapt worden.

ASI-bus

De dakramen met de bijbehorende sensoren zijn via ASI aan te sluiten. Ook de 4 ingangen en de 4 uitgangen zijn op ASI aansluitbaar.

PROFI-bus

Een mooi gebruik van een PROFI-bus ontstaat door de commandopost en de noord/west zijde op een master PLC aan te sluiten en de zuid/oost zijde van het stadion op een slave PLC aan te sluiten.

Remote I/O

Ook bij de I/O remote maken we gebruik van twee PLC’s. De slave PLC gebruiken we echter alleen maar om ingangen in te lezen en uitgangen aan te sturen. Voor deze toepassing is een slave PLC bij I/O remote een veel te dure oplossing.

MMI

Is bij dit paneel niet toepasbaar.

SCADE

Voor SCADA-toepassingen zijn er veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld het visualiseren van de alarmen. Ook kan de verlichting vanaf een beeldscherm bediend worden en gevisualiseerd worden. Een mooie toepassing van visualisatie is het lichtgroen opkleuren van het veld op het moment dat de verlichting ingeschakeld wordt.

Communicatie

Is bij dit paneel niet toe te passen.

Management

Ook dit is niet zinvol.

Toepassing

Het paneel is goed bruikbaar met steekverbindingen voor verschillende soorten technieken. De toepasbaarheid op een montagebord is compleet en mogelijk in verschillende technieken. Door teken- en berekenwerk is dit paneel goed inzetbaar voor een project of PGO omgeving